Jak uczyć się szybko i bez wysiłku

Decydują o tym cztery czynniki: zainteresowanie tematem, zrozumienie, koncentracja uwagi  i dobre samopoczucie.

 1. Dla  efektywnego uczenia się niezbędne jest wyraźne zainteresowanie tematem, a nie zdobyciem uznania czy szóstki.
 2. Zainteresowanie można osiągnąć dzięki lepszemu poznaniu i zrozumieniu. Nudne jest zwykle to, co niezrozumiałe.
 3. Próba wyjaśnienia komuś poznawanych treści prowadzi do ich lepszego zrozumienia przez ciebie.
 4. Zainteresowaniu i koncentracji uwagi sprzyja aktywność własna: tłumaczenie komuś, robienie notatek, rysowanie, szkicowanie, malowanie, lepienie, śpiewanie, krytyczne uwagi – pod warunkiem, że jest to działalność związana z tematem nauki. Taka aktywność sprawia, że „wciągasz się” w to, czego się uczysz.
 5. Lepszemu rozumieniu sprzyjają dodatkowe informacje, których można szukać w encyklopediach, dodatkowych lekturach, audycjach radio­wych i telewizyjnych i u specjalistów z danego, tematu.
 6. Wyrobieniu sobie własnego zdania na jakiś temat sprzyja dyskusja, czyli wymiana poglądów między osobami myślącymi inaczej. W ‚ dyskusji obowiązują 4 zasady: chęć wysłuchania innych – czyli dobra wola, szacunek dla cudzych przekonań – czyli tolerancja, znajomość rzeczy – czyli kompetencja i dobre wychowanie, wyrażające się np. w nieprzerywaniu cudzych wypowiedzi. Posiadanie własnego zdania sprzyja zainteresowaniu tematem.
 7. Zainteresowanie bezpośrednio wpływa na koncentrację uwagi, a nauka przez 15 minut przy uwadze skupionej na temacie daje lepsze efekty, niż przez l godzinę przy uwadze rozproszonej.
 8. Zainteresowanie i koncentracja uwagi umożliwia naukę przez dłuższy czas bez zmęczenia i to mimo bardzo wydajnej pracy umysłu.
 9. Proces uczenia się warto wyobrazić sobie jako pokonywanie toru przeszkód – tylko ludzie inteligentni, tacy jak ty, lubią zwalczać trud­ności.
 10. Zrozumienie, zainteresowanie i koncentracja uwagi sprawiają, że polu­bisz to, czego masz się nauczyć.
 11. Dobry nastrój podczas nauki sprzyja lepszemu zapamiętywaniu i szyb­szemu przypominaniu sobie wyuczonych treści, ponieważ mózg czło­wieka łatwiej przyswaja informacje, którym towarzyszą przyjemne uczucia (zadowolenie, radość, zaciekawienie).
 12. Zły nastrój podczas nauki wpływa na gorsze zapamiętywanie i słabsze przypominanie sobie wyuczonych treści, ponieważ mózg człowieka gorzej przyswaja informacje, którym towarzyszą nieprzyjemne uczucia (niepokój, obawa, smutek, rozdrażnienie).
 13. Nie nauczysz się dobrze, jeśli się boisz przedmiotu czy nauczyciela albo, jeśli interesuje cię tylko uzyskanie dobrej oceny, a nie poznanie czegoś nowego.
 14. Jeśli chcesz się czegoś dobrze nauczyć, nie mów, ze to głupie czy nudne, ale przeciwnie, że zapowiada się interesująco.

Nie mów ,,muszę się tego uczyć” – nie jesteś męczennikiem, powiedz raczej „chcę to poznać i zrozumieć”, a zobaczysz jak łatwo wiedza „wejdzie ci do głowy”.

Powodzenia!!!